W celu uzyskania informacji na temat usług serwisowych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 531724692 lub na adres e-mail serwis@pompy.pomorze.pl

Cennik serwisu firmy ADkom

Radzaj usługi Cena
Ekspertyza hydrauliczna (cena netto za 1h)* 120 pln
Ekspertyza elektryczna (cena netto za 1h)* 120 pln
Wydanie duplikatu karty gwarancyjnej 45 pln
Wydanie duplikatu DTR lub schematu podłączenia elektrycznego 35 pln
Czyszczenie układu sterowania** (cena netto za 1h)* 80 pln
Czyszczenie armatury** (cena netto za 1h)* 80 pln
Czyszczenie pompy ** 230 pln
Dojazd serwisu ( cena za 1 km odległość liczona w obie strony) 1,3 pln

* - następuje zaokrąglenie w górę do kolejnej pełnej godziny po 10+ minut, do opłacanego okresu czasu zalicza się również oczekiwania na osobę wyznaczoną przez zgłaszającego awarię i przestoje nie spowodowane przez serwisanta

** - Cena nie obejmuje opłaty za transport i montażu pompy, cena nie obejmuje kosztów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (w przypadku konieczności wymiany)

Zgłoszenie należy przesłać na "formularzu serwisowym" mailem serwis@pompy.pomorze.pl

Zgłoszenie serwisowe

ADkom Adam Błachnio, Węgrowo 19H, 86-302 Grudziądz, tel. 603 79 83 75, 535 509 110

handel@pompy.pomorze.pl